MD5 generator  |  MD5 w JAVA  |  Polityka Prywatności

Implementacja wykorzystania MD5 w Javie: suma kontrolna ciągu tekstu i weryfikacja sumy kontrolnej pliku.

MD5 Java: suma kontrolna ciągu tekstu


    package main;

    import java.security.MessageDigest;
    import java.security.NoSuchAlgorithmException;

    public class HashTextTest {

      /**
       * @param args
       * @throws NoSuchAlgorithmException 
       */
      public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException {
        System.out.println(md5("coś tam"));
      }
      
      static String md5(String input) throws NoSuchAlgorithmException {
        MessageDigest mDigest = MessageDigest.getInstance("MD5");
        byte[] result = mDigest.digest(input.getBytes());
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        for (int i = 0; i < result.length; i++) {
          sb.append(Integer.toString((result[i] & 0xff) + 0x100, 16).substring(1));
        }
        
        return sb.toString();
      }
    }
    

Klucz SSH

MD5 Java: weryfikacja sumy kontrolnej pliku.

package main;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;public class HashFileTest {
  
  public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException, IOException {
    boolean result = testChecksum("c:\\apache-tomcat-7.0.26.zip", "b193f65eec974f7a9312c9901c59106e");
    System.out.println("Czy suma kontrolna pliku jest zgodna z oczekiwaną? " + result);
  }
  
  /**
   * Metoda weryfikująca zgodność sumy kontrolnej pliku
   * @param file ścieżka z nazwą pliku, który ma zostać zweryfikowany
   * @param testChecksum oczekiwana suma kontrolna pliku
   * @return true jeśli wprowadzona suma kontrolna jest sumą kontrolną sprawdzanego pliku
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @throws IOException
   */
  public static boolean testChecksum(String file, String testChecksum) throws NoSuchAlgorithmException, IOException
  {
    MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
    FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
 
    byte[] data = new byte[1024];
    int read = 0; 
    while ((read = fis.read(data)) != -1) {
      md5.update(data, 0, read);
    };
    byte[] hashBytes = md5.digest();
 
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    for (int i = 0; i < hashBytes.length; i++) {
     sb.append(Integer.toString((hashBytes[i] & 0xff) + 0x100, 16).substring(1));
    }
    
    String fileHash = sb.toString();
    
    return fileHash.equals(testChecksum);
  }


}

    
Na stronach w domenie md5online.pl wykorzystywane są pliki cookies. Korzystając z tych stron wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.